Vordingborg Aftenskole er en forening under folkeoplysningsloven.
Skolens øverste ledelse er bestyrelsen, som vælges hvert år på generalforsamlingen. Alle med interesse for skolen kan blive medlem.

Skolen er en sammen slutning af Aftenskolen LEA og Møns Aftenskole.

Vordingborg Aftenskole er medlem af DOF. DOF - stå for Dansk Oplysnings Forbund, der er en landsorganisation for frie selvstændige medlemsskoler, som uafhængigt af partipolitik arbejder med folkeoplysning i Danmark.

Folkeoplysning bygger på deltager indflydelse og medansvar, i et fællesskab af mennesker med samme interesser som en selv. At tilegne sig viden og færdigheder, der kan bidrage til en større livskvalitet. Det vil vi gerne være en del af, og vi forsøger derfor at med vores tilbud at tilgodese en så bred deltagerkreds som muligt.